Hälsporre - Mer detaljer gällande Hälsporre


Hälsporre och skor

Hälsporre och skor

Skorna är allt, både när det gäller att få hälsporre men också att avhjälpa och behandla hälsporren. Det viktiga att skorna eller sandalerna har en stabil skål i vilken hälen placeras. Längs ner i skålen ska det vara mjukt och dämpande så att hälen får en jämn belastning och helst ingen belastning alls precis mitt under hälen.

Bra skor för de som hälsporre kan vara

  • Joyaskor som är mycket dämpande
Bra skor vid hälsporre

Inlägg i skorna

Du kan också använda olika former av inlägg i dina skor för att komma tillrätta med hälsporren. Även om du inte har stora besvär bör du förebygga eventuellt kommande hälsporre med att använda inlägg i skorna tidigt.

Mer om skoinlägg för att förebygga hälsporre kan du läsa om här.