Hälsporre - Mer detaljer gällande Hälsporre


Diagnos av hälsporre

Diagnos av hälsporre

Att diagnostisera hälsporre är inte så svårt. Foten stretchas och töjs vid undersökningen för att smärtan ska kunna lokaliseras och andra orsaker ska kunna uteslutas.

Detta tillsammans med de symptom som patienten har på hälsporre brukar räcka för att kunna ställe en korrekt diagnos

Det går också att röntga foten men detta krävs bara i tveksamma fall. Mer vanligt är att göra en ultraljudsundersökning av hälen.

Vid vissa speciella fall kan även en magnetkamera användas för att diagnostisera hälsporre men detta är ganska ovanligt.